972-840-0208

BT30和BT40刀柄

BT30和BT40刀柄

 • BT30和BT40刀柄
 • BT30夹钳ASM-2
 • BT40夹钳ASM-2

工具持有人

PushCorp的主轴和力柔性设备使得能够容易地自动手动材料去除工艺。根据不同的主轴,该轴被配置为接受标准BT30或BT40锥形刀柄。客户可以选择使用标准的现成数控加工以及我们的定制刀柄。

无论我们的BT30和BT40定制刀柄可以用5 / 8-11线程,这是常见的中气动和电动手工具订购。因此,也有各种各样的磨具制造为特色的主题,可以直接安装到我们的刀柄。

此外,我们制造出来的单件的不锈钢制成。不像现成的CNC加工,我们的刀柄有内置使得它比其他任何BT更完整的解决方案可在市场上保持柄。

技术规格包
ASM02987 - 1-1 / 4英寸×2.362 IN MANDREL BT30 KIT ASM02987 - 1-1 / 4英寸×2.362 IN MANDREL BT30 KIT 下载技术档案
ASM03038-1 - 1-1 / 4英寸×4英寸MANDREL BT30 KIT ASM03038-1 - 1-1 / 4英寸×4英寸MANDREL BT30 KIT 下载技术档案
ASM03341-1 - 1-1 / 4英寸×1-1 / 4 IN MANDREL BT30 ASM03341-1 - 1-1 / 4英寸×1-1 / 4 IN MANDREL BT30 下载技术档案
ASM02901-1 - 1-1 / 4英寸×8.142 IN MANDREL BT30 ASM02901-1 - 1-1 / 4英寸×8.142 IN MANDREL BT30 下载技术档案
PAR04664-1 - 1IN X 5-1 / 2在心轴BT30 PAR04664-1 - 1IN X 5-1 / 2在心轴BT30 下载技术档案
ASM02824 - 1 X 3-1 / 2 IN MANDREL BT30 - 6IN刷 ASM02824 - 1 X 3-1 / 2 IN MANDREL BT30 - 6IN刷 下载技术档案
ASM02899-1 - 1 X 3-1 / 2 IN MANDREL 1/2 SHANK ASM02899-1 - 1 X 3-1 / 2 IN MANDREL 1/2 SHANK 下载技术档案
ASM03035-1 - 1IN X 4-1 / 2IN MANDREL BT30 - 6IN刷 ASM03035-1 - 1IN X 4-1 / 2IN MANDREL BT30 - 6IN刷 下载技术档案
ASM03127-1 - 1 X 4-1 / 2IN MANDREL BT30 - 6IN刷RECESSED SM ASM03127-1 - 1 X 4-1 / 2IN MANDREL BT30 - 6IN刷RECESSED SM 下载技术档案
ASM03121-1 - 1 X 4-1 / 2IN MANDREL BT30 - 6IN刷RECESSED ASM03121-1 - 1 X 4-1 / 2IN MANDREL BT30 - 6IN刷RECESSED 下载技术档案
ASM03128-1 - 1 X 4-1 / 2IN MANDREL BT30 - 8英寸刷RECESSED SM ASM03128-1 - 1 X 4-1 / 2IN MANDREL BT30 - 8英寸刷RECESSED SM 下载技术档案
ASM03044-1 - 1 X 4-1 / 2IN MANDREL BT30 - 8英寸刷RECESSED ASM03044-1 - 1 X 4-1 / 2IN MANDREL BT30 - 8英寸刷RECESSED 下载技术档案
ASM02878-1 - 1-1 / 4英寸×3-1 / 2 IN MANDREL BT30 ASM02878-1 - 1-1 / 4英寸×3-1 / 2 IN MANDREL BT30 下载技术档案
ASM02856-1 - 1-1 / 4英寸×4英寸MANDREL BT30 ASM02856-1 - 1-1 / 4英寸×4英寸MANDREL BT30 下载技术档案
ASM02959-1 - 1-1 / 4英寸×4.5 MANDREL BT30 ASM02959-1 - 1-1 / 4英寸×4.5 MANDREL BT30 下载技术档案
ASM03418-1 - 1-1 / 4英寸×6 IN MANDREL BT30 W / KEY 下载技术档案
PAR04423-1 - 0.43英寸x 0.48 IN BT30刀柄 PAR04423-1 - 0.43英寸x 0.48 IN BT30刀柄 下载技术档案
PAR04391-1 - 1IN X 3-1 / 2IN MANDREL BT30 PAR04391-1 - 1IN X 3-1 / 2IN MANDREL BT30 下载技术档案
ASM02930-1 - 1IN X 4在心轴BT30 ASM02930-1 - 1IN X 4在心轴BT30 下载技术档案
ASM03348-1 - 1IN X 4-1 / 2IN MANDREL BT40 ASM03348-1 - 1IN X 4-1 / 2IN MANDREL BT40 下载技术档案
PAR04343-1 - 5 / 8-11 X 0.48 IN BT30刀柄 PAR04343-1 - 5 / 8-11 X 0.48 IN BT30刀柄 下载技术档案
PAR05096-1 - M10 X 1.25 X 16.7 MM BT30刀柄 PAR05096-1 - M10 X 1.25 X 16.7 MM BT30刀柄 下载技术档案
PAR04621-1 - M14X2 X 0.48 IN BT30刀柄 PAR04621-1 - M14X2 X 0.48 IN BT30刀柄 下载技术档案
PAR04289-1 - 5 / 8-11 X 0.48 IN BT30刀柄W / KEY PAR04289-1 - 5 / 8-11 X 0.48 IN BT30刀柄W / KEY 下载技术档案
PAR04295-1 - 5 / 8-11 X 0.57 IN BT30刀柄 PAR04295-1 - 5 / 8-11 X 0.57 IN BT30刀柄 下载技术档案
PAR04263-1 - 5 / 8-11 X 0.68 IN BT30刀柄 PAR04263-1 - 5 / 8-11 X 0.68 IN BT30刀柄 下载技术档案
PAR04256-1 - 5 / 8-11 X 0.68 IN BT30刀柄W / KEY PAR04256-1 - 5 / 8-11 X 0.68 IN BT30刀柄W / KEY 下载技术档案
ASM02752-1 - 5 / 8-11 X 0.68 IN BT30刀柄W /垫圈和螺母 ASM02752-1 - 5 / 8-11 X 0.68 IN BT30刀柄W /垫圈和螺母 下载技术档案
ASM02751-1 - 5 / 8-11 X 0.68 IN BT30刀柄W / KEY的垫圈,螺母 ASM02751-1 - 5 / 8-11 X 0.68 IN BT30刀柄W / KEY的垫圈,螺母 下载技术档案
PAR04603-1 - 5 / 8-11 X 0.88 IN BT30刀柄 PAR04603-1 - 5 / 8-11 X 0.88 IN BT30刀柄 下载技术档案
PAR04591-1 - M14×2×70 MM BT30刀柄 PAR04591-1 - M14×2×70 MM BT30刀柄 下载技术档案
ASM03003-1 - BT30 3/4端铣刀刀柄 ASM03003-1 - BT30 3/4端铣刀刀柄 下载技术档案
ASM03004-1 - BT30 1/4端铣刀刀柄 ASM03004-1 - BT30 1/4端铣刀刀柄 下载技术档案
PAR4198 - BT30刀柄GRIPPER PAR4198 - BT30刀柄GRIPPER 下载技术档案
PAR04572 - BT40刀柄GRIPPER PAR04572 - BT40刀柄GRIPPER 下载技术档案
PAR05077 - BT30刀柄GRIPPER PLASTIC PAR05077 - BT30刀柄GRIPPER PLASTIC 下载技术档案
PAR05078 - BT40刀柄GRIPPER PLASTIC PAR05078 - BT40刀柄GRIPPER PLASTIC 下载技术档案
ASM03397 - BT30刀架GRIPPER PLASTIC W / KEY(STC1015&STC1515) ASM03397 - BT30刀架GRIPPER PLASTIC W / KEY(STC1015&STC1515) 下载技术档案

你在等什么?获取与我们的应用工程师今天!

随着1000级的系统出售,我们必须让你的项目获得成功所需的设备。我们的应用工程师随时了解你的进程,并帮助推荐合适的产品,为您机器人表面处理系统

获取报价